Anna Sacha

sachaDo 30.06.2017 Kwestor Instytutu Spraw Głuchych (członek zarządu)

Specjalista od dostępności dla osób Głuchych i słabosłyszących, audytor stron internetowych i napisów dla niesłyszących, autor publikacji z tego zakresu. Obecnie wiceprezes Instytutu Polskiego Języka Migowego. Słabosłysząca od 6-go roku życia.

Pomysłodawca Inicjatywy Napisy Plus, kampanii na rzecz zwiększenia ilości napisów dla niesłyszących. Współautor kampanii „Porozmawiaj ze mną” o polskim języku migowym. Dwukrotny organizator Miss Deaf Poland. Swoją działalność rozpoczęła jako studentka na Akademii Górniczo – Hutniczej jako przewodnicząca Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych, gdzie brała udział w projektach mających wyrównanie szans edukacyjnych osób niepełnosprawnych.

Mieszka w Warszawie, na co dzień pracuje jako samodzielna księgowa, z wykształcenia matematyk.

Strona internetowa: www.isg.org.pl/sacha

Comments are closed.