Site icon Instytut Spraw Głuchych

Projekty

Wielodziedzinowy słownik terminów specjalistycznych PL-PJM

Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie. Celem projektu jest stworzenie aplikacji do wymiany znaków migowych pomiędzy głuchymi specjalistami umożliwiając im rozwój a także dostęp tłumaczy do terminologii specjalistycznej 2022-2023

Dostępny wniosek dla g/Głuchych

Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie 2022-2023- Celem projektu jest utworzenie wybranych wzorów dokumentów które są przystępne językowo dla osób głuchych.w trakcie

Warszawskie dokumenty dostępne dla Głuchych! tlumaczemigowi.pl  

Głucha Ankieta

Projekt finansowany ze środków finansowych Programu Wiedza Edukacja Rozwój za pośrednictwem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Inkubatora Dostępności. Celem projektu jest stworzenie innowacyjnego na skale światową prototypu wstepnego narzędzia podnoszącego jakość badań naukowych – a także umożliwiającego wypowiadanie się w “ankietach” Głuchym bezpośrednio, bez udziału tłumaczy w ich naturalnym języku- polskim języku migowym.

Studenci jako przyszli tłumacze i badacze polskiego języka migowego (PJM) – tlumaczemigowi.pl

projekt finansowany z województwa mazowieckiego, którego celem jest podnoszenie kompetencji studentów filologii polskiego języka migowego.

Warsztaty dla tłumaczy polskiego języka migowego – 2021 

Opis projektu: Zadanie obejmuje przygotowanie oraz przeprowadzenie szkoleń dla tłumaczy polskiego języka migowego w dwóch modułach: pierwszy moduł będzie dla grupy początkujących tłumaczy, którzy ukończyli kursy na najwyższych poziomach językowych i chcieliby kontynuować naukę w celu przygotowania się do zawodu tłumacza. Drugi moduł będzie przeznaczony dla tłumaczy, którzy już pracują w zawodzie i chcieliby zaktualizować swoją wiedzę, uzupełnić swoje braki i podnieść swoje kompetencje tłumaczeniowe.
W ramach zadania publicznego będą również wykonane ogólnodostępne materiały na stronę internetową tlumaczemigowi.pl – artykuły z ogólną wiedzą, którą powinien mieć każdy tłumacz oraz nagrane scenki rodzajowe przedstawiające dobre praktyki, ale również kwestie sprawiające trudności w pracy tłumacza.

Rodzaj dotacji budżetowej: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy – przewodników.
Nazwa zadania: „Warsztaty dla tłumaczy języka migowego”
Całkowita wartość zadania: 127.918,51zł
Wartość dofinansowania: 99.807,01zł

I weekend warsztatowy: 1-3.10.2021r., Siedlce

Głusi Aktywni Obywatele

Projekt finansowany z w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund – National) Polsce ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG). Projekt ogólnopolski dzięki któremu powstała Rada Głuchych, której członkami są Głusi- osoby komunikujące się na codzień w polskim języku migowym. W skład rady wchodzą Głusi z całej polski ale najliczniejsza jest grupa z Mazowsza ( m.in. Otwock, Warszawa, Wołomin). w trakcie – pierwsza transza rozliczona

(beta) tlumaczemigowi.pl

Przedsięwzięcie było realizowane dzięki Programowi “wESpół wpieramy ekonomie społeczną” finansowanego przez UBS i koordynowanego przez BORIS w partnerstwie z MCPS. Efektem projektu jest portal tlumaczemigowi.pl który umożliwia kontakt z tłumaczami z rejonu Mazowsza i umówienie ich na tłumaczenie. 4. Głusi Aktywni Obywatele. Projekt finansowany z w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund – National) Polsce ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG). Projekt ogólnopolski dzięki któremu powstała Rada Głuchych, której członkami są Głusi- osoby komunikujące się na codzień w polskim języku migowym. W skład rady wchodzą Głusi z całej polski ale najliczniejsza jest grupa z Mazowsza ( m.in. Otwock, Warszawa, Wołomin).

Instytut Spraw Głuchych – aktywna organizacja, świadomi g/Głusi

Projekt był realizowany w ramach FIO Mazowsze Lokalnie Projekt miał na celu zwiększenie świadomości g/Głuchych. na temat świadomości ich praw językowych zwłaszcza o prawie do uzyskania dofinansowań do tłumaczy oraz pozyskiwania tłumacza w administracji publicznej. Szkolenia były przeznaczone dla osób z Mazowsza. Efektem, który uzyskaliśmy po projekcie to pierwsze próby składania wniosków o dofinansowanie do tłumaczy oraz przyznanie tych dofinansowań.

Instytut Spraw Głuchych – aktywna organizacja, aktywni g/Głusi

Projekt był realizowany w ramach FIO Mazowsze Lokalnie. Miał na celu promocję kultury Głuchych poprzez prezentację kawałów typowych dla środowiska.

Exit mobile version