Alicja Orłowska

Członek Rady Fundacji

Surdopedagog. Pedagog szkolny w OSWG w Warszawie i lektor EduPJM. Matka KODA-ków.