Ludzie

Małgorzata Talipska zdjęcie
Małgorzata Talipska
Prezes
Monika Krawczyk
Wiceprezes
Korytkowska_Marta
Marta Korytkowska
Sekretarz
prof. Marek Świdziński
Przewodniczący Rady
Magdalena Bielak-Kościńska
Członek Rady
Alicja Orłowska
Członek Rady
Marcin Demianiuk
Marcin Demianiuk
Monika Kamińska
Kotowski_Daniel
Daniel Kotowski
Monika Lament
Anna Sacha
Marek Śmietana
Marek Śmietana
Mateusz Uniatowski

 

 _____________________________________________________

Kanclerz

  • Małgorzata Talipska

     

Rada Fundacji

  • prof. Marek Świdziński – przewodniczący
  • Magdalena Bielak-Kościńska
  • Alicja Orłowska

Zarząd

  • Małgorzata Talipska – prezes
  • Monika Krawczyk – wiceprezes
  • Marta Korytkowska – sekretarz