Publikacja “Głusi mają głos”

Kup książkę “Głusi mają głos”

Publikacja “Głusi mają głos” to jedno z najnowszych i rozbudowanych wydawnictw naukowych poświęconym zagadnieniom Deaf Studies. Zróżnicowanie tematyczne pozwala spojrzeć na społeczność Głuchych z wielu perspektyw, wskazując niezwykłą złożoność tematu.

Dzięki zaangażowaniu wielu specjalistów z różnych dziedzin, otrzymujemy przekrojowe spojrzenie na zagadnienia kulturowe, medyczne, pedagogiczne czy związane z translatoryką. Publikacja nie powstałaby gdyby nie współpraca Instytutu Polskiego Języka Migowego, Instytutu Spraw Głuchych a także wielu specjalistów, pasjonatów i działaczy w społeczności Głuchych – wszystkim serdecznie dziękujemy.

Książka Głusi Mają Głos

Kup książkę “Głusi mają głos”