Site icon Instytut Spraw Głuchych

Literatura

Zalecana literatura na temat Głuchych i języka migowego

Zachęcamy do zapoznania się z licznymi publikacjami na temat Głuchych, polskiego języka migowego, kultury Głuchych a także wielu innych zagadnień związanych z tą tematyką. Poniżej przedstawiamy najbardziej podstawowe pozycje, z którymi zapoznać powinny się w pierwszej kolejności osoby, które chcą dowiedzieć się najważniejszych rzeczy na temat niesłyszących i ich języka. Jest to niezwykle istotne w szczególności w przypadku osób, które chcą nauczyć się języka migowego lub mają styczność z głuchymi w pracy lub w innych okolicznościach.

Jednocześnie chcielibyśmy zachęcić wszystkich do skorzystania z opracowania wydanego przez Instytut Polskiego Języka Migowego i Instytut Spraw Głuchych, zawierający zaawansowane badania na temat Głuchych, ich kultury i polskiego języka migowego.

Zdobądź publikację Głusi Mają Głos

Exit mobile version