Literatura

Zalecana literatura na temat Głuchych i języka migowego

Zachęcamy do zapoznania się z licznymi publikacjami na temat Głuchych, polskiego języka migowego, kultury Głuchych a także wielu innych zagadnień związanych z tą tematyką. Poniżej przedstawiamy najbardziej podstawowe pozycje, z którymi zapoznać powinny się w pierwszej kolejności osoby, które chcą dowiedzieć się najważniejszych rzeczy na temat niesłyszących i ich języka. Jest to niezwykle istotne w szczególności w przypadku osób, które chcą nauczyć się języka migowego lub mają styczność z głuchymi w pracy lub w innych okolicznościach.


 • Publikacje członków naszego zespołu:

   • Czajkowska-Kisil, M., Świdziński, M., Opis gramatyczny Polskiego Języka Migowego, Warszawa 2014.
   • Demianiuk, M., Język migowy jako trzon kultury Głuchych [w:] Język jako świadectwo kultury dawnej i współczesnej, red. S. Cygan, Kielce 2016, s. 63.
   • Demianiuk, M., Korytkowska, M., Poezja migowa a poezja tekstowa – literaturoznawcze ujęcie problemu poezji Głuchych [w:] Głusi mają głos, red. M. Talipska, Warszawa 2018, s. 58.
   • Korytkowska, M., Przygotowanie bibliotek i bibliotekarzy do obsługi g/Głuchych użytkowników, “Poradnik Bibliotekarza” 2018, nr 2, s. 4.
   • Korytkowska, M., Potrzeby g/Głuchych użytkowników w bibliotekach, “Poradnik Bibliotekarza” 2018, nr 1, s. 4.
   • Korytkowska, M., Przastek-Samokowa, M., g/Głusi w bibliotece, “Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze” 2017, Z. 9, , s. 47.
   • Korytkowska, M., Talipska, M., Wprowadzenie [w:] Głusi mają głos, red. M. Talipska, Warszawa 2018, s. 5.
   • Kowalski, P., Sacha, A., Szczygielska, M., Dostępność [w:] Sytuacja osób głuchych w Polsce, red. M. Świdziński, Warszawa 2014, s. 36.
   • Rutkowski, P., Talipska, M., Kształcenie akademickie głuchych [w:] Edukacja Głuchych, red. M. Abramczyk, M. Sak, Warszawa 2014, s. 82.
   • Rutkowski, P., Talipska, M., Głusi na uczelniach wyższych w Polsce [w:] Edukacja niesłyszących, red. M. Kowalska, E. Twardowska, Łódź 2011, s. 245.
   • Schromova, M., Talipska, M., Praca socjalna z osobami głuchymi. Zarys sytuacji w Polsce i w Republice Czeskiej [w:] Współczesne wyzwania i dylematy w pracy socjalnej, red. J. Bartoszewski, K. Król, Konin 2017, s. 91.
   • Śmietana, M., Co to znaczy być Głuchym rodzicem? [w:] Głusi mają głos, red. M. Talipska, Warszawa 2018, s. 144.
   • Świdziński, M., Rutkowski, P., Ikoniczność nieleksykalna: reprezentacja referencjalna jako składnik tekstu w językach wizualno-przestrzennych [w:] Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa a metody korpusowe, red. P. Rutkowski, S. Łozińska, Warszawa 2014, s. 145.
   • Talipska, M., Metodologia badawcza w pracach naukowych dotyczących g/Głuchych w aspekcie kulturowym i społecznym [w:] Głusi mają głos, red. M. Talipska, Warszawa 2018, s. 177.
   • Talipska, M., Starość głuchych. Zarys problemów społecznych [w:] Starość – jak ją widzi psychologia?, red. M. Kielar-Turska, Kraków 2016, s. 605.


Książka Głusi mają głos

Jednocześnie chcielibyśmy zachęcić wszystkich do skorzystania z opracowania wydanego przez Instytut Polskiego Języka Migowego i Instytut Spraw Głuchych, zawierający zaawansowane badania na temat Głuchych, ich kultury i polskiego języka migowego.

Zdobądź publikację Głusi Mają Głos