Marta Demianiuk d. Korytkowska

korytkowska

Wolontariuszka fundacji. Do 30.07.2022 była sekretarzem Instytutu Spraw Głuchych

Absolwentka Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Głuchych w Warszawie przy ul. Łuckiej. Obroniła licencjat poświęcony tematowi czytelnictwa g/Głuchych w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie, w tym samym Instytucie, studiuje na 2 roku studiów magisterskich na ścieżce edytorskiej. Jej zainteresowania związane są z zagadnieniami czytelnictwa i biblioterapii g/Głuchych.

Zajmuje się także korektą i redakcją językową tekstów – współpracuje z Instytutem Historii Głuchych i Instytutem Polskiego Języka Migowego a także z prywatnymi osobami.

Uczestniczyła w różnych szkoleniach i konferencjach poświęconych środowisku g/Głuchych, m.in.: Głusi Mają Głos IV „Inicjatywa + przedsiębiorczość + samoorganizacja = SUKCES”, „Wczesne zaangażowanie: Głuchy jako wzór”, „Formal and Experimental Advances in Sign Language Theory”,  ,,Znaki własne i przydomki migowe z zakresu języka polskiego, historii i WOS”.

Strona internetowa: www.isg.org.pl/korytkowska
Adres e-mail: mkorytkowska@isg.org.pl