Site icon Instytut Spraw Głuchych

Gadżety

Możesz wspomagać misję naszej fundacji, kupując gadżety jakie oferujemy! Każdy sprzedany gadżet to krok naprzód w kierunku poprawienia sytuacji Głuchych w Polsce poprzez realizację naszych projektów. Zobacz produkty poniżej i wybierz, wspomagając naszą misję!

Dochód ze sprzedaży gadżetów zostanie przeznaczony na realizację celów statutowych Instytutu Spraw Głuchych.

Exit mobile version