Marcin Demianiuk

Marcin DemianiukMarcin Demianiuk

student studiów magisterskich na kierunku filologia polska na Uniwersytecie Warszawskim, słyszący. Zainteresowany przede wszystkim poezją migową i ujęciem jej z punktu widzenia literaturoznawstwa, a także teorią literatury i komparatystyką. Uczy się PJM od 2014 roku, nauka języka migowego stała się dla niego świetną zabawą oraz źródłem pomysłów do badań. Zainteresowany literaturą eksperymentalną (powieść hipertekstowa, zabieg strumienia świadomości, poezja wizualna) oraz intertekstualnością i w literaturze oraz intermedialnością, która otwiera także badania literackie na poezję migową.

Obecnie pracuje jako copywriter. Członek Koła Naukowego edytorów “ŁAM” oraz założyciel i wiceprezes Koła Naukowego Literatur Eksperymentalnych. Amatorsko także zajmuje się pozycjonowaniem stron internetowych. Interesuje się też fantastyką w literaturze i filmie oraz tekstowymi grami RPG.

 

Publikacje:

M. Demianiuk, Język migowy jako trzon kultury Głuchych [w:] Język jako świadectwo kultury dawnej i współczesnej, red. S. Cygan, Kielce 2016.

 

Wystąpienia:
 • “Migowa fantastyka – jak zamigać smoka?”
  6-9 sierpnia 2015, Warszawa, Konwent miłośników fatastyki “Avangarda”
 • “Język migowy jako czynnik ewolucyjny niektórych sztuk pięknych”
  8 kwietnia 2016, Poznań, konferencja “Język w Poznaniu”
 • “Język migowy jako trzon i świadectwo kultury Głuchych”
  15 kwietnia 2016, Kielce, konferencja “Język jako świadectwo kultury”
 • “Początek nowoczesności – awangarda jako potomek romantyzmu”
  28 maja 2016, Kraków, konferencja “Nowoczesność w romantyzmie, romantyzm w nowoczesności”
 • “Różne wątki seksualności i miłości w życiu i twórczości Juliusza Słowackiego”
  10-11 czerwca 2016, Gniezno, konferencja “Seksualność i erotyzm w kulturze europejskiej”
 • “Jak zniszczyć stereotyp potwora?”
  16-17 września 2016, Wrocław, konferencja “Popkultura i stereotypy”
 • “Nadrealizm romantyczny jako prefiguracja XX-wiecznego malarstwa surrealistycznego”
  29-30 listopada 2016, Warszawa, konferencja “Romantyzm między sztukami, studencko-doktorancka konferencja naukowa”
 • “Komunikacja migowa – o poetyce i poezji w przekazie języka Głuchych”
  26 stycznia 2017, Wrocław, konferencja “Język i kultura w komunikacji społecznej. Tradycja, teraźniejszość, perspektywy”
 • “Ikoniczność polskiej poezji migowej – zasady, zwyczaje, praktyka”
  3 kwietnia 2017, Kielce, konferencja “Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo”
 • “(nie)rzeczywistości Doroty Masłowskiej”
  26 kwietnia 2017, Lublin, konferencja “Godzina rozumu: świat rzeczywisty”
 • “Światy Gaimana”
  27-28 kwietnia 2017, Lublin, konferencja “Moc wyobraźni: światy duchowe i alternatywne”
 • “Literatura cyfrowa jako przykład ewolucji kultury książki”
  28 kwietnia 2017, Warszawa, konferencja “Od rękopisów po bazy danych”
 • “Poezja migowa jako odkrycie nowych obszarów literatury”
  26 maja 2017, Częstochowa, konferencja “Szanse, możliwości, zagrożenia współczesnej literatury. Anomalie, parodie i znaki. In memoriam Lucinae Rożek”
 • “Poezja migowa jako problem teoretycznoliteracki i translatologiczny”
  1 czerwca 2017, Warszawa, konferencja międzynarodowa “W dialogu języków i kultur”

 

Strona internetowa: www.isg.org.pl/demianiuk
Adres e-mail: m.demianiuk@isg.org.pl

Comments are closed.